Акредитация

Акредитация

Сдружение “Лили- агенция за осиновяване и подпомагане на деца в медико-социален риск”, е сдружение за обществено полезна дейност, притежава Разрешение № 138/30.04.2015 г. за посредничество при международни осиновявания. издадено от Министерство на правосъдието на Република България в качеството му на централен орган по смисъла на Хагската конвенция.
Сдружението има право да извършва като акредитирана организация посредничество при международни осиновявания по отношение на Република Италия.