За нас

Сдружение „Лили – агенция за осиновяване и подпомагане на деца в медико-социален риск“

СДРУЖЕНИЕ “ЛИЛИ” е регистрирано по фирмено дело № 616/1999 г. на Великотърновски окръжен съд, вписано на основание чл.45, ал.3 от ЗЮЛНЦ в Централния регистър към Министерството на правосъдието.
Разрешение за посредничество при международни осиновявания № 138/30.04.2015 г. на МП на Република България, за срок от 5 /пет/ години.
Седалище и адрес на управление: 5029 с.Арбанаси, област В.Търново, ул.”Опълченска” 14
тел. 062 633009, факс 062 653734
Представлявано от Лилка Димитрова Кръстева – Председател на УС.

 

Адрес:
село Арбанаси, община Велико Търново, ул. „Опълченска“ №14
тел.: (+35962) 633009, (+35962) 653734; факс: (+35962) 653734
e-mail: lili_miti@abv.bg
www.liliaganzia.com
Седалище:
село Арбанаси, община Велико Търново, ул.“Опълченска“№14
тел.:(+35962) 633009
Управленски състав: Лилка Димитрова Кръстева, председател на УС
Условия и срок на разрешението:
за срок от 5 години; държави: Италия
Държава по основното разрешение за дейност:
Италия
Номер и дата на вписването: № 20030916014
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 616 / 1999г. на Великотърновски окръжен съд

Акредитация