Полезни връзки

Полезни връзки

Министерство на правосъдието
http://www.justice.government.bg

Държавна агенция за закрила на детето
www.sacp.government.bg

Министерство на труда и социалната политика
www.mlsp.government.bg

Хагска конвенция
www.hcch.net

Комисия в Рим
http://www.commissioneadozioni.it/

Посолство на Италия
www.ambsofia.esteri.it