Продължава работата по проекта Училище за родители

DSCN4447Продължава работата по проекта „Училище за родители” към Дневен център за деца с проблеми в развитието гр.Велико Търново.

Социалната мисия на проекта е да приобщава децата с проблеми в развитието към света на здравите и постигане на възможно най-добра интеграция.
Да предотврати изоставянето на тези деца в специализирани институции.
Да спомага за формирането на хуманни и толерантни отношения между обществото и децата с проблеми.
Подобряване партньорството между родители и специалисти.
Брой на родителите потърсили среща  и получили консултация  от януари 2015 г. до декември 2015 г  са 48. Проведени 228  индивидуални срещи.
Мисията на Дневен център е да осигурява включваща, приемаща, и стимулираща развитието среда за децата с физически, психически и интелектуални затруднения от 0 до 7-годишна възраст от област Велико Търново.
Чрез предлаганите дейности (индивидуална и групова психотерапия; рехабилитационни процедури, логопедични занимания, музикални занимания, психо-социална подкрепа и консултиране на родителите на децата и референтните възрастни) Дневният център продължава да работи за насърчаване и подкрепяне на социалното, емоционално, интелекуално и културно развитие на всички посещаващи го деца.
Услугите имат за цел да повишат уменията на родителите да подкрепят своето дете, да ги мотивират като ко-терапевти и да повишат тяхното самочувствие на равнопоставени в обществото, като това се постига по време на беседите и обмяната на опит на организираните срещите между родители на деца.

20151211_085848

Comments are closed