Социални дейности

Социални дейности
Осъществени дарителски  проекти

Сдружение „Лили” извършва дарителска дейност, в съответствие с поставените си цели Да съдействаме децата да получават адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живеят без насилие. Добрата подкрепа в живота на всяко дете е от жизнено важно значение, и е още по-важно за децата с увреждания, за да се гарантира добро здраве, физическо и интелектуално развитие и социални умения.
Да подпомагаме и съдействаме при отглеждането, възпитанието, обучението и развитието на децата в специализирани институции или социална услуга от резидентен тип за деца – в неравностойно социално положение за подобряване на тяхното социално-битово, здравословно и образователно ниво на живот, на социалната им интеграция .

2002 година

ДМСГД гр.Дебелец
Преустройство на част от помещенията на филиал на ДМСГД във физеотерапевтично отделение.

ДМСГД „Св.Иван Рилски” гр.София
Финансово осигуряване на допълнителен персонал, осигуряващ денонощна охрана и безопасност на децата.

ДМСГД гр.Дебелец
Оборудване с най-необходимата апаратура за медицинска рехабилитация в преустроеното помещение на ДМСГД.

2003 година

ДМСГД гр.Дебелец
Назначен – Кинезетерапевт за периода от 2002, 2003, 2004 и 2005 година.
Популяризиране дейността на Дневен център на деца с проблеми в развитието сред широк кръг семейства.

2004 година

ДМСГД гр.Дебелец
Финансира издаването на книга „Аутистичното дете” – автор Милена Бръчкова.
Финансово осигуряване на допълнителен персонал към Дневен център на деца с проблеми в развитието . Проект „Училище за родители”- назначен психолог – 2005, 2006, 2010 , 2014 и 2015 година.
Финансиране проекта „Това е моята приказка” – албуми за всички деца.
Финансиране проект „Арт терапия” за деца с проблеми в развитието.

2005 година

ДМСГД гр.Бургас
За центъра по физеотерапия дарен уреда – паралели.

2006 година

ДМСГД гр.Разград
Дарени памперси, инхалатори, отоскоп, бельо за децата.
Дневен център–В.Търново
Назначен логопед

ДМСГД гр.Шумен
Дарени детски храни, пюрета, имуноборна ваксина за всички деца

2007 година

ДМСГД гр.Дебелец
Финансиран проекта –„Монтесори терапия”
Финансиран проекта – Супервизия на работещите в Дневен център.

2008 година

ДМСГД гр.Враца
Частична подмяна на алуминиева дограма.

ДДРЛГ с.Галатин
Финансирана почивката на децата на море.

ДДЛРГ – Нареченски бани
Дарени памперси за децата .

2009 година

ДДРЛГ с.Страхилово, общ.Полски Тръмбеш
Финансирано обзавеждане на класна стая – секции, гардероби.

2010 година

ДДРЛГ с.Страхилово, общ.Полски Тръмбеш
Финансирано обзавеждане на спални помещения.

2011 година

ДМСГД гр.Сливен
Дарение хранителни продукти за децата.

2012 година

ДМСГД – Дебелец
Обзавеждане спални помещения .

ДДЛРГ „Детелина” гр.Плевен
Финансиране частичен ремонт на покрива.

2013 година

ДМСГД – подновен проекта „Училище за родители”. Назначен социален педагог.

2014 година

ЦНСТ с.Гаврил Геново, общ.Монтана
Дарена перална машина.

2015 година

Училище за родители към Дневен център за деца с проблеми в развитието – Велико Търново

2020 година

Сдpyжeниe „Лили“ дapи шecт итaлиaнcки лeглa зa бeбeтa в нeoнaтoлoгичнoтo oтдeлeниe пpи МОБАЛ „Д-p Ст. Чepкeзoв“. в. Янтра днес (2020)

Италианска асоциация NAAA направи дарение на търновската неонатология. в.Борба (2020)